Axit amin

0

Các khối xây dựng của protein là axit amin. Axit amin tạo thành chuỗi dài trong protein. Có hàng ngàn loại protein khác nhau trong cơ thể bạn, tất cả đều đóng vai trò quan trọng. Trình tự axit amin của mỗi protein là duy nhất. Trình tự này làm cho protein có nhiều dạng khác nhau và thực hiện các chức năng khác nhau của cơ thể.
Axit amin có thể được so sánh với các chữ cái trong bảng chữ cái. Các từ có thể được tạo bằng cách kết hợp các chữ cái theo nhiều cách khác nhau. Điều này cũng đúng với axit amin; bằng cách kết hợp chúng theo nhiều cách khác nhau, các loại protein khác nhau được tạo ra.
Scigroundbio là nhà sản xuất và cung cấp axit amin chất lượng cao chuyên nghiệp, nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ!

13