Monomer

0

Monome là một phân tử của bất kỳ nhóm hợp chất nào, hầu hết là chất hữu cơ, có khả năng phản ứng với các phân tử khác để tạo thành polyme hoặc phân tử rất lớn. Tính đa chức năng, hoặc khả năng hình thành liên kết hóa học với ít nhất hai phân tử monome khác, là đặc tính quan trọng nhất của monome. Chất chiết xuất từ ​​​​thảo dược & Monome chất lượng cao chỉ có thể tạo thành các polyme thẳng, giống như chuỗi, nhưng các monome có tính hữu dụng cao hơn sẽ tạo ra các vật phẩm polyme mạng, được kết nối chéo.

21