Trích xuất tỷ lệ

0

Chiết xuất thảo mộc chất lượng cao & Tỷ lệ chiết xuất giữa lượng nguyên liệu thực vật được sử dụng trong quá trình chiết xuất và lượng chiết xuất được tạo ra được gọi là "tỷ lệ thực vật so với chiết xuất". Plant to Ratio Tỷ lệ trích xuất có thể bị đánh lừa trong khi tầm quan trọng của chúng không được nhận thức rõ ràng.
Chất lượng của nguyên liệu thô ban đầu (như được xác định theo tiêu chuẩn dược điển), (các) dung môi chiết xuất được sử dụng, thời gian và nhiệt độ chiết xuất, tỷ lệ phần trăm và loại tá dược có mặt đều có tác động đến thành phần của dịch chiết cuối cùng , vì vậy tỷ lệ chiết xuất thực vật không mô tả đầy đủ chiết xuất thực vật. "Dấu vân tay" cấu thành cũng có thể là những mô tả định tính quan trọng.
Bất chấp những nhược điểm này, tỷ lệ chiết xuất thực vật thường được sử dụng trong tính toán liều lượng như một thước đo cường độ chiết xuất. Bài viết này giải thích "Tỷ lệ chiết xuất thực vật" nghĩa là gì và cách mô tả cũng như ghi nhãn chính xác các thành phần chiết xuất thực vật và các sản phẩm có chứa chúng.
Hiệu lực của tỷ lệ chiết xuất của các loại thảo mộc được biểu thị bằng tỷ lệ bạn nhìn thấy. Chẳng hạn, tỷ lệ chiết xuất 10:1 chỉ ra rằng một phần của chiết xuất cuối cùng chứa mười phần của cây ban đầu, dẫn đến một loại bột cực kỳ cô đặc.
Nó cũng chỉ ra rằng chất chiết xuất từ ​​​​bột có thể mạnh hơn loại thực vật mà chúng được tạo ra. Do đó, liều lượng bổ sung toàn bộ thảo mộc đôi khi có thể (nhưng không phải luôn luôn) cao hơn đáng kể so với liều lượng chiết xuất — hiệu lực càng cao thì liều lượng càng thấp để đảm bảo rằng chất bổ sung an toàn khi tiêu thụ.
Để chiết xuất các thành phần từ vật liệu tự nhiên ở quy mô cụ thể và sử dụng kích thước và loại dung môi thích hợp, tỷ lệ được sử dụng.

18